Kaligrāfija pie pasniedzējas Līvijas Bērziņas

Pie pasniedzējas Līvijas jauni dalībnieki var uzsākt apmācības jebkurā laikā pēc tā sauktā slīdošā apmeklējuma grafika. Nodarbībā katrs dalībnieks apgūst tēmu atbilstoši savam prasmju līmenim. Pasniedzēja pievēršas katram individuāli un sniedz konsultāciju atbilstoši viņa apgūstamajai tematikai. Jaunie dalībnieki iedvesmojas no tiem, kas kaligrāfiju apguvuši jau iepriekšējās nodarbībās.

Nodarbībās dalībnieki iesildās ar vingrinājumiem, raksta gan ar platgala, gan smalko, asgala spalvu. Pamatā darbs notiek ar melno tušu, bet laika gaitā ikviens var iepazīt kaligrāfijas materiālu daudzveidību un iemēģināt rakstīšanu arī ar zelta un citu krāsu tušām, mākslinieku krāsām u.c Tas būs nepieciešams individuālo darbu radīšanai un pasūtījumu izpildei. Zināšanas iespējams papildināt apgūstot arī kompozīcijas pamatus, iemēģināt roku zeltīšanā, monogrammu un iniciāļu veidošanā, kā arī konsultēties ar pasniedzējiem savu pirmo pasūtījumu izpildē!

Kaligrāfijas kursu programma pie Līvijas:

✒️ Kaligrāfijas nodarbības pie Līvijas varat uzsākt jebkurā sev ērtā laikā, kad notiek nodarbības un brīvi pievienoties grupai pēc slīdošā grafika principa, kur katrs dalībnieks apgūst kaligrāfijas kursu savā tempā.
✒️ Apmācības drīkst (ja savādāk nevar) apmeklēt neregulāri (piem.,slīdošais grafiks darbā utml.), protams, tad vēlams vairāk strādāt mājās!
✒️ Grupā darbojās apmēram 2-6 kursanti, pasniedzēja katram pievēršas individuāli  un turpina katram mācīt iepriekšējā nodarbībā iesākto, kā arī uzdod tālāk darāmo. Arī paši kursanti, kas apguvuši vairākas nodarbības, nereti palīdz iesācējiem ar padomu un dalās savā pieredzē.

Pilna programma "Kaligrāfijas mācības pamati"

Kaligrāfijas ievadnodarbība
✒️ Pirmajā nodarbībā saņemsiet informāciju par nepieciešamajiem materiāliem (papīrs, spalvas, tuša) un to iegādes vietām. Iemēģināsiet roku turot rokās spalvaskātu, velkot pirmās strīpiņas un līkločus, bet nodarbības beigās pasniedzēja jums par prieku uzrakstīs jūsu vārdu vai iniciāļus, lai motivētu arī jūs iemācīties rakstīt tik pat skaisti!
✒️ Pirmajai nodarbībai nekas nav jāņem līdzi! Pasniedzējas iedos materiālus un izstāstīs par kvalitāti, ko un kur ir vērts iegādāties.

Kaligrāfijas nodarbības

✒️ Turpmākajās kaligrāfijas nodarbībās iegūsiet prasmi skaisti un salasāmi rakstīt izmantojot spalvu un tušu – iesākumā mācīsies rakstīt un zīmēt vienkāršus simbolus un burtu konstrukcijas, bet, iemaņām pieaugot, iemācīsiesties rakstīt dažādos šriftos un stilos, kā, piemēram - kursīvā, gotiskajā rakstā utml.
✒️ Pamatmateriāliem noderīgs būs Talantu pilsētas glītrakstīšanas komplekts kaligrāfijai, kur iekļauti pamatmateriāli un alfabēts.

Kaligrāfijas pamati:

✒️Platgala spalvas raksts
✒️Tehniskais šrifts
✒️2 renesanses kursīva veidi 
✒️gotiskais šrifts
✒️Asgala spavas raksts 
✒️Angļu raksts 
✒️Krāsu un materiālu mācība
✒️Monogrammu veidošanas pamati 
✒️ Iniciāļi, exlibris

Par pasniedzēju: Līvija 

Pasniedzēja Līvija Bērziņa
Esmu beigusi Lietišķo mākslas skolu un Mākslas akadēmiju (interjera nodaļu). Esmu specializējusies kaligrāfijā, un nu jau vairāk kā 50 gadus darbojos veicot individuālus pasūtījumus (ieraksti diplomos, ielūgumos, viesu grāmatās u.c.), kā arī veicu apmācību kaligrāfijas kursos jaunajiem speciālistiem. Mācu rakstīt gan ar platgala spalvu, gan ar asgala spalviņu. Talantu pilsētā kursus vadu kopš  2011.gada! Biedrības projekta ietvaros 2018.gadā esmu guvusi starptautisku pieredzi pie Poļu kaligrāfa Grzegorz Barasinski - piedalījusies Vasaras kaligrāfijas skolā Polijas ciematā Hebdow, kas notika klosterī, netālu no Krakovas." Sakarā ar došanos pensijā, kaligrāfijas kursiem pie pasniedzējas Līvijas vairs nevar pieteikties.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.