Kursi pedagogiem no 2022.gada oktobra - burtu un ciparu glītrakstīšana - 36 stundas

1. Glītrakstīšanas pamati - 3 stundas

2. Ciparu pareizrakstība - 3 stundas

3. Drukāto burtu glītrakstīšana- 6 stundas

4. Rakstīto burtu glītrakstīšna- 12 stundas

5. Rakstīto burtu savienošana un glītrakstīšana - 6 stundas

6. Glītrakstīšanas motivācija - 6 stundas

Kvalifikācijas celšanas kursi pedagogiem

Bērnu un jauniešu centrs "Talantu pilsēta" ir 18.04.2013. reģistrēta izglītības iestāde (Reģ.nr.33881068), kuras mērķis, saskaņā ar biedrības statūtiem, ir darbība izglītības jomā:

 • 2.1.5. Rokdarbu prasmju attīstīšana un iemaņu veicināšana;
 • 2.1.6. Pieaugušo apmācība;
 • 2.1.7. Bērnu un jauniešu un apmācība:  
 •           2.1.7.1. veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
 •           2.1.7.2. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;
 •            2.1.7.3. nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt neformālo izglītību - dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetenci;
 •            2.1.7.4. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
 •            2.1.7.5. nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.
 •  2.1.8. Senioru apmācība;
 • 2.1.9. Apmācību, informatīvu semināru organizēšana un vadīšana un atbalstīšana mākslinieciskajā, mārketinga, reklāmas, komunikāciju, sabiedrisko attiecību un pasākumu organizēšanas jomā. Brīvprātīgās prakses iespēju piedāvāšana un sniegšana studentiem, palielinot viņu darba kompetenci.
 • 2.1.10. Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana.

Pirkumu grozs