Glītrakstīšanas kursi pedagogiem

Kursu norises vieta: RPII "Dzilniņa", Rīga, Ulbrokas ielā 20  Kursu norises laiki: Ceturtdienās, 13:00 - 15:00  Mērķauditorija: pirmsskolu un sākumskolu pedagogi.  Kursu vadītāja: glītrakstīšanas pasniedzēja Laura Graudiņa. Programma (36h), nodarbības vēlams apmeklēt sekojošā secībā:

 1. Glītrakstīšanas pamati - 3 stundas (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-183) - 6.oktobris
 2. Ciparu pareizrakstība - 3 stundas  (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-184) - 13.oktobris 
 3. Drukāto burtu glītrakstīšana - 6 stundas (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-185) 20. un 27.oktobris
 4. Rakstīto burtu glītrakstīšna- 12 stundas (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-186) 3, 10, 17, 24 novembris
 5. Rakstīto burtu savienošana un glītrakstīšana - 6 stundas (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-187) 1. un 8.decembris
 6. Glītrakstīšanas motivācija - 6 stundas (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-188) 15. un 22.decembris

Kursu cena dalībniekam: viena nodarbība (3h) - 12 Euro  Visi materiāli iekļauti cenā. Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecību. 

Pieteikšanās uz e-pastu: [email protected]        Nākamie kursi plānoti 2023.gada janvārī.


Kvalifikācijas celšanas kursi pedagogiem

Bērnu un jauniešu centrs "Talantu pilsēta" ir 18.04.2013. reģistrēta izglītības iestāde (Reģ.nr.33881068), kuras mērķis, saskaņā ar biedrības statūtiem, ir darbība izglītības jomā:

 • 2.1.5. Rokdarbu prasmju attīstīšana un iemaņu veicināšana;
 • 2.1.6. Pieaugušo apmācība;
 • 2.1.7. Bērnu un jauniešu un apmācība:  
 •           2.1.7.1. veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
 •           2.1.7.2. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;
 •            2.1.7.3. nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt neformālo izglītību - dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetenci;
 •            2.1.7.4. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
 •            2.1.7.5. nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.
 •  2.1.8. Senioru apmācība;
 • 2.1.9. Apmācību, informatīvu semināru organizēšana un vadīšana un atbalstīšana mākslinieciskajā, mārketinga, reklāmas, komunikāciju, sabiedrisko attiecību un pasākumu organizēšanas jomā. Brīvprātīgās prakses iespēju piedāvāšana un sniegšana studentiem, palielinot viņu darba kompetenci.
 • 2.1.10. Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana.

Pirkumu grozs