Kursu piedāvājums

 • Neformālās izglītības spēks -3h  (saskaņošanā)

 • "Sensorā pieredze pasaules izzināšanā" 3h (Programma saskaņota 29.05.2024. Nr. RIMCK -24-162 līdz 28.05.2027.)
 • "Pirmie soļi kaligrāfijā" 3h (Programma saskaņota 29.05.2024. Nr. RIMCK -24-161 līdz 28.05.2027.)
 • "Brīvdabas metodes apkārtnes izpētē" 3h (Programma saskaņota 29.05.2024. Nr. RIMCK -24-163 līdz 28.05.2027.)
 • Radošais intelekts -3h (saskaņošanā)

 • Krāsainā mākslas pasaule-3h  (saskaņošanā)

Glītrakstīšanas kursu programma (36h), nodarbības vēlams apmeklēt sekojošā secībā:

 • Glītrakstīšanas pamati - 3 h (Programma saskaņota  31.08.2022. Nr. RIMC -22-183 līdz 31.08.2025.)
 • Ciparu pareizrakstība - 3 h(Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-184 līdz 31.08.2025.)
 • Drukāto burtu glītrakstīšana - 6 h (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-185 līdz 31.08.2025.)
 • Rakstīto burtu glītrakstīšna- 12 h (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-186 līdz 31.08.2025.)
 • Rakstīto burtu savienošana un glītrakstīšana - 6 h (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-187 līdz 31.08.2025.)
 • Glītrakstīšanas motivācija - 6 h(Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-188 līdz 31.08.2025. )
 • Pašvadīta mācīšanās valodu centrā - 3 h(kursi pirmsskolai)  (Programma saskaņota 22.028.2023. Nr. RIMC -23-076 līdz 22.02.2026.)
Kursu cena dalībniekam: viena nodarbība (3h) - 15 Euro. Ja grupā vairāk kā 5 dalībnieki, cena 10 Euro. Visi materiāli iekļauti cenā. Kursu noslēgumā dalībnieki saņem elektronisku apliecību. Kursu  vadītāja: glītrakstīšanas pasniedzēja Laura Graudiņa.

Kursu norises vieta un laiki:  Pirmdienās 18:00- 20:15 (3h x45 min) Rīgā, Satekles ielā 2c (netālu no Origo centra)

Mērķauditorija: pirmsskolu un sākumskolu pedagogi.

Piesakies kursiem

Piesakies sev interesējošajām tēmām un saņem informāciju par tuvākaliem plānotajiem kursu norises laikiem!Kvalifikācijas celšanas kursi pedagogiem

 Bērnu un jauniešu centrs "Talantu pilsēta" ir 18.04.2013. reģistrēta izglītības iest. (Reģ.nr.33881068), tās mērķis, saskaņā ar biedrības statūtiem, ir darbība izglītības jomā:

 • 2.1.5. Rokdarbu prasmju attīstīšana un iemaņu veicināšana;
 • 2.1.6. Pieaugušo apmācība;
 • 2.1.7. Bērnu un jauniešu un apmācība:  
 •           2.1.7.1. veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
 •           2.1.7.2. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;
 •            2.1.7.3. nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt neformālo izglītību - dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetenci;
 •            2.1.7.4. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
 •            2.1.7.5. nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.
 • 2.1.8. Senioru apmācība;
 • 2.1.9. Apmācību, informatīvu semināru organizēšana un vadīšana un atbalstīšana mākslinieciskajā, mārketinga, reklāmas, komunikāciju, sabiedrisko attiecību un pasākumu organizēšanas jomā. Brīvprātīgās prakses iespēju piedāvāšana un sniegšana studentiem, palielinot viņu darba kompetenci.
 • 2.1.10. Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana.