Kvalifikācijas celšanas kursi pedagogiem

Bērnu un jauniešu centrs "Talantu pilsēta" ir 18.04.2013. reģistrēta izglītības iestāde (Reģ.nr.33881068), kuras mērķis, saskaņā ar biedrības statūtiem, ir darbība izglītības jomā:

 • 2.1.5. Rokdarbu prasmju attīstīšana un iemaņu veicināšana;
 • 2.1.6. Pieaugušo apmācība;
 • 2.1.7. Bērnu un jauniešu un apmācība:  
 •           2.1.7.1. veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
 •           2.1.7.2. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;
 •            2.1.7.3. nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt neformālo izglītību - dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetenci;
 •            2.1.7.4. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
 •            2.1.7.5. nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.
 •  2.1.8. Senioru apmācība;
 • 2.1.9. Apmācību, informatīvu semināru organizēšana un vadīšana un atbalstīšana mākslinieciskajā, mārketinga, reklāmas, komunikāciju, sabiedrisko attiecību un pasākumu organizēšanas jomā. Brīvprātīgās prakses iespēju piedāvāšana un sniegšana studentiem, palielinot viņu darba kompetenci.
 • 2.1.10. Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana.

Glītrakstīšanas kursi pedagogiem

Kursu norises vieta: RPII "Dzilniņa", Rīga, Ulbrokas ielā 20  Kursu norises laiki: Ceturtdienās, 13:00 - 15:00  Mērķauditorija: pirmsskolu un sākumskolu pedagogi.  Kursu vadītāja: glītrakstīšanas pasniedzēja Laura Graudiņa. Programma (36h), nodarbības vēlams apmeklēt sekojošā secībā:

 1. Glītrakstīšanas pamati - 3 stundas (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-183) 
 2. Ciparu pareizrakstība - 3 stundas  (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-184) 
 3. Drukāto burtu glītrakstīšana - 6 stundas (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-185)
 4. Rakstīto burtu glītrakstīšna- 12 stundas (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-186) 
 5. Rakstīto burtu savienošana un glītrakstīšana - 6 stundas (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-187) 
 6. Glītrakstīšanas motivācija - 6 stundas (Programma saskaņota 31.08.2022. Nr. RIMC -22-188) 

Kursu cena dalībniekam: viena nodarbība (3h) - 10 Euro  Visi materiāli iekļauti cenā. Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecību. 

Pieteikšanās uz e-pastu: [email protected]  

Pirkumu grozs