Glītrakstīšana un rakstīto burtu apguve

Glītrakstīšana savulaik bija obligāta mācību stunda skolā. Šodien, skatoties uz sliktajiem rokrakstiem, greizo stāju un nepareizo satvērienu, kas veidojas vairumam bērnu, tas palicis vairs tikai vecāku sapnis par tādas stundas ieviešanu skolā.

Labā ziņa ir tā, ka rokrakstu iespējams koriģēt un uzlabot jebkurā vecumā. Protams, vislabāk, ja glītrakstīšanas darba lapas tiek pildītas jau pirmsskolas vecumā un sākumskolā, taču arī vēlāk ir iespējama rokraksta uzlabošana un izkopšana. Rakstīšana ar tušu un spalvu vēl labāk uzlabo rokrakstu, jo liek koncentrēties, rakstīt burtus pareizi, līdz ar to burti veidojas skaisti, vienādi un izteiksmīgi.

Talantu pilsēta piedāvā glītrakstīšanas nodarbības bērniem rakstīto burtu apguvei, kā arī nodarbības bērniem rokraksta uzlabošanai no septembra līdz maijam. Jūnijā-jūlijā-augustā Burtnieks, pasniedzēji un bērni atpūšas!

Glītrakstīšanas nodarbības "Rakstītie burti" 

Pirmdienās A grupa 15:00-16:00 Rīgā, Satekles ielā 2c (netālu no Origo centra) 

Pirms nodarbību  uzsākšanas grupā jāapmeklē 1 ievadnodarbība ~30 min tests (esošā rakstības līmeņa noteikšanai)!

 Tuvākās nodarbības NO RUDENS 2024: 

 • 16. 23. 30. septembris (2,9.09. nenotiks)  abonements 3 reizes 
 •   7, 14,21,28. oktobris - abonements 4 reizes
 • 4,11,25. novembris, (18.11.nenotiks)  abonements 3 reizes
 • 2, 9,16. decembris (23 un 30.12.nenotiks)  abonements 3 reizes

~6-7 gadi - Rakstīto burtu (mazo un sākumburtu) rakstīšana, sagatavošanās skolai, ciparu pareizrakstība.

Mācību valoda: Latviešu alfabēts, cipari.
~30-40 min. nodarbība rakstīto burtu/ciparu apguvei/atkārtošanai/pareizrakstības korekcijai un nostiprināšanai.  Noslēgumā ~10-15 min. neliels radošais darbiņš ar burtu.

Nodarbību programma paredzēta bērniem 6-7 gadi, kas tikko sākuši vai jau zina rakstīto burtu veidolus. Pilna programma viss alfabēts 33 nodarbības (1x nedēļā) un 10 nodarbības (1x nedēļā) ciparu 0-9 pareizrakstība. Bez priekšzināšanām, sākot apgūt rakstītos burtus, vēlams intensīvāks treniņš arī mājās. 


Rakstāmrīki: Nodarbībās bērniem līdz 5-gadi rakstīšanai izmantojam zīmuļus, flomasterus, bet 6-7 gadi –smalkas pildspalvas (0.5  un 0.7) Satvēriena korekcijai pēc nepieciešamības tiek lietoti korektori "zivtiņas"  

Metodika: Glītrakstīšanas nodarbībās tiek izmantota kaligrāfijas pieeja, kā arī kompetenču pieeja, Montessori un logopēdijas principi un materiāli. Rakstītprasmes apguvi ierāda Burtnieks (roku lelle).
 • Rakstīšana - mērķis apgūt rakstītā burta pareizu rakstību. Burtu apguves secība ir alfabēta kārtībā, taču uzsākt nodarbības var jebkurā brīdī, pēc tam pēc rotācijas principa apgūt atlikušos burtus. Burtu un ciparu pareizrakstības treniņš. Pareizs satvēriens, pareizs burta/cipara rakstīšanas virziens.  
 • Radošais darbiņš saistībā ar burtiem. (mērķis: sīkās motorikas attīstīšana).  Burta atveidošana ar dažādiem materiāliem – plastalīns, aplicēšana, krāsas, veidošana, krīts, dabas materiāli, burta formas izlikšana. (Ja darbs nav paliekošs  (piemēram burts tiek izlikts ar ziediem, akmeņiem u.c.– tad foto)
 • Pirkstu un rokas atpūtināšanas vingrinājumi

Abonements 18 - 24 Euro (cena 6 Euro).  Maksājums jāveic līdz mēneša 1.nodarbībai.   Dalībnieku skaits grupā 2-6 bērni.  Visi materiāli iekļauti cenā un tiek nodrošināti darbam uz vietas. Izmēģinājuma nodarbību/testu var apmeklēt jebkurā laikā iepriekš piesakoties - cena par vienu atsevišķu nodarbību - 7,5 Euro 

  Pieteikšanās uz [email protected]   Glītrakstīšanas nodarbības vadīs glītrakstīšanas pasniedzēja Laura Graudiņa.

Glītrakstīšanas motivācija

Rīgā, Satekles ielā 2c  (netālu no Origo centra) 

Pirmdienās  A grupa 15:00-16:00  B grupa 16:00-17:00   C grupa 17:00-18:00 

Pirms nodarbību  uzsākšanas grupā jāapmeklē 1 ievadnodarbība ~30 min tests (esošā rakstības līmeņa noteikšanai)

Tuvākās nodarbības NO RUDENS 2024:

 • 16. 23. 30. septembris (2,9.09. nenotiks)  abonements 3 reizes
 • 7. 14, 21. 28.oktobris  abonements 4 reizes
 • 4. 11. 25.novembris  (18.11. nenotiks)  abonements 3 reizes
 • 2. 9.16. decembris  (23 un 30.12 nenotiks)  abonements 3 reizes

7-10 gadi - Rakstīto burtu (alfabēta) atkārtojums un pareizrakstība, vārdu un teksta glītrakstīšana. 

Mācību valoda: Latviešu alfabēts un cipari.
~30-40 min. burtu/ciparu glītrakstīšana izmantojot dažādus materiālus (darba burnīcas, darba lapas, tematiska vārdu un teksta rakstīšana) ~15-20 min.sarunas un motivācijas gūšana glītrakstīšanas prasmju uzlabošanai, ieteikumi.

Nodarbības paredzēta skolas vecuma bērniem, kas jau apguvuši rakstīto burtu veidolus.  Bez priekšzināšanām būtu vēlams vispirms iziet saīsinātu rakstīto burtu atkārtošanas kursu. Pirmajās trīs nodarbībās tiek iestrādāti grupas uzvedības notiekumi, glītrakstīšanas noteikumi un gltrakstīšanas ABC.


Rakstāmrīki: 7-10 gadi – iesākot nodarbības smalkas lodīšu pildspalvas (0.5  un 0.7) , vēlāk rakstīšana ar tušu un asgala spalvu.

Metodika: Glītrakstīšanas nodarbībās tiek izmantota kaligrāfijas pieeja, kā arī kompetenču pieeja, Montessori un logopēdijas  materiāli.

 • Rakstīšana - mērķis atkārtot rakstīto burtu  pareizrakstību.  
 • Pareizs satvēriens, pareizs burta/cipara rakstīšanas virziens.  
 • Pirkstu un rokas atpūtināšanas vingrinājumi
 • Nodarbību struktūra - sākumā nodarbībās tiek apgūti un iestrādāti glītrakstīšanas pamata principi. Tālāk seko vārdu un teksta pareizrakstības un glītrakstīšanas treniņš mēneša tēmu ietvaros
 • Tiek izmantotas dažādas interesantas metodes, didaktiskās spēles un paņēmieni rakstāmo vārdu un teksta izvēlei - attēli, mantiņas, priekšmeti, grāmatas, spēles, sensorie un tematiskie materiāli.

Abonements 18 - 24 Euro (cena 6 Euro). Maksājums jāveic līdz mēneša 1.nodarbībai.  Dalībnieku skaits grupā 2-6 bērni. Visi materiāli iekļauti cenā un tiek nodrošināti darbam uz vietas. Izmēģinājuma nodarbību/testu var apmeklēt jebkurā laikā iepriekš piesakoties-   cena par vienu atsevišķu nodarbību - 7,5 Euro

 Pieteikšanās uz [email protected]   Glītrakstīšanas nodarbības vadīs glītrakstīšanas pasniedzēja Laura Graudiņa.

"Interaktīvā grāmata"

Aizver actiņas, klausies un uzmini, kādu stāstu es šodien stāstīšu? Neglītais pīlēns, Trīs sivētniņi, Īkstīte, Maša un lācis, Diegabiksis... Un kādu  nākamreiz? Tas līdz pēdējam brīdim paliek noslēpums. Taču, kad stāsts atminēts un galvenie varoņi (rotaļlietas) ieradušies ciemos, sākas interaktīva darbošanās!

Nodarbībā pavadīsim laiku bez telefona, jo, atbilstoši katra bērna spējām, (uzdevumi būs diferencēti 3-4 grūtības pakāpēm) darbosimies interaktīvi: gan krāsosim, izspēlēsim stāstu ar rotaļlietām, mācīsimies atstāstīt, gan rakstiski meklēsim atbildes uz jautājumiem, mācīsimies grudrības no grāmatu varoņiem, bagātināsim savu valodu ar jaunvārdiem, kā arī pamazām izkopsim rokrakstu (ar laiku plānota pāreja rakstīšanai ar tušu un spalvu).

Nodarbības ilgums 1 stunda, kas sevī ietver ierašanos, noskaņošanos grupas darbam, 40 min. interaktīvo rotaļnodarbību un noslēguma aktivitāti - atgriezenisko saiti. Gatavos darbiņus bērni var ņemt līdzi uz mājām uzreiz vai pulciņa noslēgumā iesiet visus kopā savā interaktīvajā stāstu grāmatā, lai šķirstot atcerētos kopā piedzīvoto!

Nodarbības 1x nedēļā. Abonements 18 - 24 Euro.  Maksājums jāveic līdz mēneša 1.nodarbībai!   Dalībnieku skaits grupā 6-9 bērni.  Visi materiāli iekļauti cenā un tiek nodrošināti darbam uz vietas. Izmēģinājuma nodarbību var apmeklēt jebkurā laikā iepriekš piesakoties - cena (1x) - 7,5 Euro  Pieteikšanās uz [email protected] 

P.S. Pulciņa nodarbības  pirmdienās, kad būs pieteicies minimālais dalībnieku skaits -  6 dalībnieki!  Grupā darbojas 6-8 bērni. 

Interaktīvās nodarbības vadīs glītrakstīšanas pasniedzēja Laura Graudiņa.

Interaktīvās nodarbības veidotas pēc kompetenču pieejas principa: iekļauti diferencēti uzdevumi 4 grūtības pakāpēm (6-7, 7-8, 8-9 un 9-10).  Sensorā pieeja (5 maņu izmantošana). Kaligrāfijas pieeja (glītrakstīšanā). Montessori pieeja (valodas attīstībai) Atstāstīšanas prasmju uzlabošana. Neformālās izglītības metodes. Sadarbības veicināšana (darbs pa pāriem, mix grupās). Vārdu krājuma paplašināšana. Iztēles bagātināšana u.c.

Aizpildi pieteikumu!

Par glītrakstīšanas pasniedzēju: Laura Graudiņa

Kaligrāfija un glītrakstīšana manā dzīvē liktenīgi ienāca līdz ar Talantu pilsētas rašanos, kad mūsu komandai pievienojās kaligrāfijas pasniedzēja Līvija Bērziņa. Skatījos un apbrīnoju nodarbībās notiekošo, līdz izlēmu burtu mācību apgūt arī pati. Drīz vien aizrāvos, un, nemanot, kaligrāfija kļuva par manu sirdslietu un hobiju. Glītrakstīšanas mācībai mani iedvesmoja vecākā meita, kad kopā apguvām lasīt un rakstītprasmi viņas skolas gaitas uzsākot. Mācīties esmu turpinājusi visu laiku - pie pasniedzējas Kristiānas, Talantu pilsētas realizēto projektu laikā, kā arī pašmācības ceļā. Ikdienā strādāju ar bērniem vecumā 6-10 gadi (pirmsskolā~4-6).
 2018.gada vasarā piepildīju savu sapni mācīties pie kāda ārzemju vieslektora piedaloties Vasaras kaligrāfijas skolā Polijā, Hebdovā pie pasniedzējiem - poļu kaligrāfa Grzegorz Barasinski un Adam Romuald Klodecki no Scriptorium Berlin, bet 2019.gada rudenī - Igaunijā, Tallinas kaligrāfijas skolā "Labora". 2022.gada vasarā papildināju zināšanas Polijā pie fantastiskas kaligrāfes Barbara Galinska (tekstila apdruka "Vjaz" raksts un ligatūras u.c.) Savukārt 2023.gadā biju uz meistarklasi Itālijā pie kaligrāfa Massimo Polello (itāļu kursīvs, origami grāmata), kā arī Lietuvā mācījos filigrānu burtu dekorēšanu pie  vieslektores no Somijas Pauliina Yliniitty.