BURTNIEKA VIDEO: par cipariem, burtiem un rakstīšanu


Lai mācīšanās process noritētu sekmīgi un efektīvi, vecākiem nevajadzētu paļauties tikai uz to, ka bērns iemācīsies burtus un lasītprasmi bērnudārzā/skolā. Protams, skolotāji ik dienu strādā un māca visus bērnus, taču grupas ir lielas, bērnu tajās daudz... Katrs bērns ir īpašs. Kāds apgūst visu jau pirmajā mirklī, bet kādam nepieciešams individuāls atbalsts – no grupas biedra, skolotāja, vecākiem, vecākās māsas, vecmāmiņas u.c.

Burtnieks ir mazs, žiperīgs lauvēns, kas gatavs nākt talkā ik nedēļu un ilgtermiņā. Caur rotaļām, spēlēm un vienkāršu niekošanos ar burtiem, cipairem - no pirmo burtu elementu pareizas uzvilkšanas mājās un bērnudārzā, līdz glīta rokraksta izkopšanai skolā un visas dzīves garumā!
Piedāvājumā informatīvie video (bez maksas) un padomu video (maksas).

Videoklipu saturs:

Ciparu pareizrakstības video komplektā ir pieejami 11 video (katram no cipariem - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 un 10). 

Komplektā iekļauts arī bonusa materiāls visu ciparu pareizrakstības ātram atkārtojumam – 2 versijas: 4-5 gadi un 6-7 gadi.

Katra video ilgums ir ~7-8 minūtes, video veidoti pēc vienota scenārija:

Cipara intro un Burtnieka uzruna, Ievads, Ddzejolis "Ciparu skaitāmpantiņi", Špikeris (cipara elementi), Cipara pareizrakstība, Burtnieka “Niekošanās pantiņš”, Dzejolis "Cipariņu rotaļas", Kreiļiem, iegaumē labi!, Pie darba!

BURTNIEKA INFORMATĪVIE VIDEO: (bezmaksas)

Iepazīsties ar Burtnieku


Burtnieks niekojas ar cipariem

Pareizs rakstāmā satvēriens


Glītrakstīšanas ergonomika


Rokas atpūtināšanas vingrinājumi

15 vingrinājumi


Drukāto burtu un ciparu elementi

+ rokas atpūtināšanas vingrinājumi 4-5g


Rakstīto burtu un ciparu elementi

6+gadi


+ Kaligrāfijas komplekta lietošana

Noskaties arī kā rakstīt ar tušu un spalvu!